Nous productes Master Builders Solutions de BASF

BASf Construction Chemicals España, duu a terme una revisió dels productes Master Builders Solutions per als magatzems, apostant per nous formats, per envasos més moderns i actualitzats augmentant la data de caducitat com una forta aposta per al mercat de la distribució.

Morter de reparació MasterEmaco T 800 DUO

Les principals novetats en productes són: MasterEmaco T 800 DUO, un morter R4 multifuncional per a reparació de paviments de formigó. Gràcies a la tecnologia del producte s’aconsegueix una consistència dual simplement modificant l’aigua de pastat, permetent la seva adaptació tant en superfícies horitzontals com amb pendent.

Amb una excel·lent treballabilitat en totes dues consistències, es pot aplicar tant en exteriors com interiors en tot tipus de superfícies horitzontals i en condicions d’ambient sec o humit. Té un ampli rang de gruixos que va des dels 10 a 100 mm si va adherit al suport o de 40 a 100 mm com a morter autoportant. El seu ràpid assecat (humitat<2% després de 24 hores en consistència seca i després de 48 hores en consistència fluïda) permet que pugui ser revestit de forma ràpida amb acabats de resina, i a més és transitable a les 6 hores. Compleix classe CT-C60-F7-A12 segons EN 13813 i classe R4 segons EN 1504-3. MasterEmaco T 800 DUO que es presenta en envàs de 25 kg, s’utilitza per a reparació de paviments de formigó, rampes, escales (petjada), etc., amb o sense pendent, pàrquings, garatges, naus industrials, edificació, cobertes, carreteres, taulers de pont, etc.

Amb MasterEmaco T 800 DUO, BASF ha aconseguit un morter multifuncional, que simplifica enormement els treballs de reparació en paviments de formigó en no haver de disposar de dos productes diferents, un per a horitzontal i un altre per a les rampes o zones amb pendents. En un mateix producte apliquem el concepte dual de 2×1. Normalment les obres porten implícits problemes logístics i quants menys productes diferents hagin de ser aplicats, major serà el benefici del client.

Morter autoanivellant MasterTop 514 QD

La segona novetat de Master Builders Solutions és MasterTop 514 QD, un morter de ciment modificat amb polímers i fibres sintètiques, d’enduriment ràpid, autoanivellant i d’altes prestacions. Adequat per a la regularització i reparació (classificació R4 segons norma EN 1504-4) de paviments de formigó armat i com a base per als sistemes de paviments de les gammes MasterTop i Ucrete de BASF.

Apropiat per a una ràpida posada en servei dels revestiments industrials com per exemple en plantes de logística, àrees comercials, etc, tant en interior com en exterior. Les seves propietats es caracteritzen per un ràpid enduriment, podent ser recobert a les 24 hores amb el sistema Ucrete i a les 48 hores amb el sistema MasterTop i transitable per vianants a les 4 hores. Té una elevada resistència a compressió tant inicial com final, a l’impacte i a l’abrasió, podent ser transitat directament sense necessitat de ser recobert.

MasterTop 514 QD es presenta en sacs de 25 kg, ideal per a gruixos entre 2 i 40 mm, aconseguint fins a 80 mm si es barreja amb àrid (proporció de mescla 1:1 en pes).

Morter de recrescut Master Tile 503

Seguint amb les presentacions de productes cal destacar Master- Tile 503, un lligant especial per a la confecció de recrescuts de morter d’enduriment ràpid en un ampli rang de gruixos, tant en interior com en exterior.

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA 
Telèfon: 93 261 61 00 
08034 Barcelona
basf-cc@basf-cc.es

Nota de l’editor

Aquest article va ser publicat originàriament a L’Informatiu número 361- juliol, agost i setembre 2019

Autoria de l’article

BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAÑA

Més articles

Deixa un comentari