La innovació en el sector elèctric

En termes generals, el món que ens envolta està basat en l’economia del coneixement, on el grau i la velocitat amb què una societat participa de les noves tecnologies, o obté i comparteix informació a escala global, crea i divulga nous coneixements per determinar la seva capacitat per operar i competir. Aquests indicis sobre cap a on anem, es poden veure a tot arreu i, també, en el destí del sector elèctric. Des de fa més de 20 anys, les inversions de les economies avançades en activitats relacionades amb el coneixement creixen més ràpidament que les pròpies inversions de capital i, segons l’informe de PwC (PricewaterhouseCoopers) del 2018, s’espera que en els propers 20 anys sorgeixi més innovació en el sector elèctric de la que ha sorgit des de l’època de Thomas Edison.

Estabanelldistribució
C/ Rec, 28
08401 Granollers
Telèfon: 93 860 91 00
Fax: 93 860 91 01
granollers@estabanell.cat
www.estabanell.cat

El contingut de coneixement incorporat a productes i serveis creix de manera exponencial gràcies a què, la contínua evolució del sector elèctric, està dibuixant un escenari ple d’start-ups que atreuen l’interès inversor de les grans elèctriques que les veuen d’utilitat perquè troben talent, models de negoci interessants i tecnologia, i fins i tot només, pel coneixement que generen. Això ve a dir que, avui en dia, el mercat elèctric està en plena transformació amb un impacte que fa que aquestes empreses no deixin d’innovar.

Per això, les elèctriques, i en general les energètiques, que tradicionalment han tingut una forma de pensar molt clàssica, conservadora i vertical, estan pensant de manera molt diferent per identificar la manera d’aprofitar la innovació com a facilitador del mercat i com a part clau de la seva estratègia empresarial. Bona mostra d’això és la transformació en la que estem immersos a Estabanell.

La transició energètica

El canvi, no només fa que canviï la tecnologia. Enmig de tot això, és necessari saber gestionar la generació d’energia descentralitzada, els canvis en els hàbits de consum, l’aparició de nous competidors, l’aparició de nous rols i, sobretot, cal una nova forma de pensar de manera que els nous actors emergents aprofitin les oportunitats en el mercat de l’electricitat, especialment dels àmbits on line, digital i de la gestió de dades per facilitar la transició energètica, prioritats en les quals Estabanell està centrant gran part dels seus esforços en innovació i canvi.Tot i viure en una certa incertesa per la velocitat de les coses, sorgeix la possibilitat de què els nous models de negoci permetin fer desconnexions de la xarxa de distribució, en una aposta per la localització de nous mercats elèctrics. D’aquesta manera podrem facilitar als consumidors i a les comunitats locals ser autosuficients, generant i emmagatzemant la seva pròpia energia, cosa que els permetrà reduir els seus costos al no fer ús de tota la xarxa de distribució.

Hi ha diferents drivers en què la innovació és una realitat en el sector elèctric. En són exemple, el disseny i la construcció d’una xarxa d’energia resilient, com a conseqüència de què durant els darrers anys, la indústria d’energia elèctrica, ha estat desplegant tant la maquinària com el programari per millorar la qualitat del servei i la fiabilitat; ambdós conceptes entesos com la disponibilitat màxima en què els usuaris utilitzen l’electricitat i l’eficiència de la xarxa d’energia.

Les noves tecnologies, la innovació i les persones són les bases sobre el nou model energètic en què Estabanell està treballant de forma incansable. Necessitarem de les tecnologies disruptives per permetre optimitzar el funcionament de les instal·lacions i els processos associats. És molt important considerar els nous productes i serveis competitius, que responguin a les expectatives dels clients, amb una personalització més gran de continguts i ofertes. La digitalització farà evolucionar l’automatització per millorar l’operació i el manteniment de les seves activitats i augmentar la disponibilitat dels seus actius, gràcies a les noves tecnologies com són el blockchain, el big data, la internet de les coses i la intel·ligència artificial, entre d’altres.

Un aspecte important és el de participar i desenvolupar la innovació amb start-ups, emprenedors i proveïdors amb l’objectiu de desenvolupar nous models de negoci que afavoreixin l’intercanvi de coneixement. En definitiva, fomentar la cultura de la innovació mitjançant la transferència de coneixement, la captació de talent i la promoció de l’esperit emprenedor.

L’estratègia d’innovació

La innovació és essencial en l’activitat comercial, per poder oferir als usuaris els productes i serveis que millor s’adapten a les seves necessitats. En aquest sentit, la innovació aporta valor en les iniciatives per a la millora de la seva experiència i la sortida de nous productes i funcionalitats.

Un dels aspectes clau és el de les solucions per a la llar, que fa que l’energia, els productes, els serveis, i els dispositius estiguin orientats a millorar la gestió energètica, fent que l’usuari pugui participar de l’energia. I, tot plegat, també afecta a la mobilitat elèctrica i intel·ligent, perquè ha de ser possible sol·licitar i utilitzar els punts de recàrrega de la xarxa elèctrica i que funcionin amb registres automàtics que permetin un control de les recàrregues i descàrregues dels equips.

Per a fer front a tots els plantejaments anteriors, a Estabanell ens basem en una bona estratègia d’innovació, la qual està fent una profunda transformació, anticipant-se clarament a allò que ha de venir en matèria de transició energètica. La societat demanda ja avui. I donar resposta passa per la digitalització, com una prioritat en què les energètiques han de poder assegurar la completa integració i evolució en tots els negocis per poder donar resposta a les tendències i necessitats del sector.

Nota de l’editor

Aquest article va ser publicat originàriament a L’Informatiu número 362- octubre, novembre i desembre del 2019

Autoria de l’article

Ramon Gallart

Més articles

Deixa un comentari