Rehabilitació integral de la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña- Propamsa

PROPAMSA ha participat en la rehabilitació integral duta a terme en la Real Fábrica de Tabacos de A Coruña i actuals jutjats de la capital de la província de A Coruña.

La fàbrica va ser inaugurada el 1804 allotjant 500 cigarreres de no més de 14 anys, xifra que va créixer fins a tenir en plantilla unes 1.400 treballadores. El 1831 van sorgir els primers conflictes que van acabar, el 7 de desembre de 1857 amb la primera vaga de dones a Galícia a causa de les males condicions de treball i la mecanització de la fàbrica.

Durant el segle XIX es van crear deu fàbriques de tabac a Espanya, essent la de A Coruña la segona a ser construïda, i la més gran. El 1999, Tabacalera es va fusionar amb la companyia francesa SeIta donant origen a ALTADIS, que va acordar tancar la fàbrica al desembre de 2002.

PROPAMSA
Telèfon: 93 680 60 42
www.propamsa.es

Edifici, intervenció i problemàtica

La seu de la fàbrica té el seu origen en els magatzems dels Mensajeros Marítimos instal·lats el 1764, adaptats com a fàbrica per l’arquitecte Fernando Rodríguez Romay. El 1828 va tenir lloc la primera gran extensió, amb la qual es va crear la nova fàbrica, tancada i unida amb l’antiga, el 1860. Després de diverses ampliacions posteriors, entre 1910 i 1925 es van eliminar algunes estructures internes i es va reformar la façana de Palloza, que es va convertir en la principal, essent l’antiga com a façana lateral, però conservant el pòster.

El 2014, les obres de remodelació van començar a convertir l’edifici en una seu judicial. Les noves instal·lacions es van inaugurar el 31 de març de 2017 i allotgen l’Audiencia Provincial, la Fiscalía i el Tribunal de Menores, entre altres seccions. La rehabilitació va ser la remodelació completa de l’edifici preservant l’estètica de la façana exterior i els patis interiors.

Els murs de patis interiors van ser els que en general presentaven la major problemàtica de patologies i una major intervenció per la seva gran deterioració (més de 3.500 m2).

  • Escantells de trossos de pedra i morter antic.
  • Esquerdes i fissures.
  • Remunti capil·lar
  • Despreniment de capes d’enfarinada

La direcció facultativa de l’obra ens va demanar assessorament tècnic per a la remodelació de les façanes dels patis interiors i les nostres solucions constructives en morters de calç, preservant així l’estètica antiga.

Després de la visita per part dels tècnics de PROPAMSA, es proposa a la direcció facultativa de l’obra i a l’empresa constructora, l’ús de les nostres diferents solucions de revestiments de calç. Gràcies a les seves propietats, els morters de calç compleixen de manera satisfactòria els documents bàsics; protecció enfront de la humitat, qualitat de l’aire interior i protecció contra el soroll. L’ús de la calç com conglomerant, proporciona als morters una propietat bioclimàtica, en permetre transpirar al mur per la seva elevada permeabilitat al vapor d’aigua, donant confort i qualitat de l’aire interior, alhora que impermeabilitza davant de l’aigua de pluja.

La transició energètica

Actuació

Es va realitzar finalment el següent procediment:

Preparació del suport

El suport havia de ser resistent, estable i net de restes de pols, per a això es van eliminar les parts soltes i sense cohesió reomplint a continuació amb ReVat Cal®mURO. Es van emprar en el farcit pedres o rebles en aquelles zones on van requerir gruixos importants.

El REVAT CAL®MURO està classificat com a G-m5 segons EN 998-2.

Capa de regularització i impermeabilització

Continuant amb el procés de regularització es va aplicar REVAT CAL® ENFOSCADO BLANCO, en aquest cas ja un morter de calç hidrofugat amb elevada transpirabilitat (coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua-6). El seu gruix mitjà va ser de 10 mm. El temps d’espera entre capes va ser de mínim un dia. REVAT CAL® ENFOSCADO està classificat com a GP-CSII-w2 segons EN 998-1.

Capa d’acabat i protecció

La capa d’acabat va consistir en l’aplicació d’un estuc fi de calç remolinat. El REVAT CAL® ESTUCO BLANCO. Aquest es va aplicar amb plana en un gruix de 2 a 4 mm, i l’endemà, el REVAT CAL®FINO BLANCO, un estuc ultrafin de calç aplicat a plana i atapeït repetidament sobre la base de REVAT CAL ESTUCO, en gruixos inferiors a 1 mm, deixant un acabat “en aigües” brillant altament decoratiu. Finalment, com a protecció i preservació de tota la façana, es va aplicar la solució impermeabilizant protectora REVAT®PROTEC ORG.

Capa de regularització

Previ a l’aplicació de la capa d’acabat, es va regularitzar la superfície del suport amb el morter REVAT CAL®FONDO. Es va procedir a l’aplicació d’aquest morter de calç en un gruix mitjà de 50 mm (grans problemes de planimetria), a uns 15 mm per capa. Es va incloure una malla de fibra de vidre ReVat®110 centrada en el gruix de la capa de regularització, per repartir les eventuals tensions ocasionades en el mur de l’edifici, especialment va ser aconsellada en el reforç de les cantonades de buits de façana. El REVAT CAL®FONDO està classificat com a GP–CSII-w0 segons eN 998-1.

PRODUCTE PROPAMSA:

  1. REVAT CAL MURO
  2. REVAT CAL FONDO
  3. REVAT CAL ENFOSCADO BLANCO
  4. REVAT CAL ESTUCO
  5. REVAT CAL FINO
  6. REVAT PROTEC ORG

Nota de l’editor

Aquest article va ser publicat originàriament a L’Informatiu número 362- octubre, novembre i desembre del 2019

Autoria de l’article

David Rodriguez

Més articles

Deixa un comentari