Edificació 4.0

Les noves tecnologies digitals comencen a tenir un fort impacte en els processos de producció i en el sector en general

La introducció progressiva de les noves tecnologies, la digitalització, la robotització, l’automatització i les seves ràpides transformacions, estan tenint un impacte transcendental en els sistemes de producció, les condicions de treball i els models organitzatius del mercat laboral i en la societat en general. Tot això està donant peu a noves formes de treball que es caracteritzen per la integració de processos de producció material i tecnologies digitals, tenint un gran impacte als processos de producció de les empreses (industrialització, prefabricació, etc.), models organitzatius del mercat de treball (treball col·laboratiu, compartit, etc.), condicions laborals, durada dels contractes de treball i relacions laborals, entre d’altres.

L’objectiu de les jornades organitzades pel CAATEEB és començar a introduir tots aquests conceptes als tècnics del sector de la construcció i donar-los eines per entendre les novetats del sector.

Edificació 4.0. Edificis que parlen als usuaris

El monitoratge és un concepte cabdal en el marc de la descarbonització del parc edificat que Europa s’ha plantejat per a si mateixa. Conèixer la situació actual és condició necessària per poder millorar-la mitjançant decisions preses amb una correcta informació prèvia. A més a més, el coneixement per part de l’usuari del consum quantificat d’un recurs com és l’energia, amb impactes mediambientals i econòmics, permet que se’n faci un ús més conscient. Cal destacar també la repercussió en la reducció del consum d’iniciatives més creatives com ara la ludificació, activitat la qual no es podria dur a terme sense el mesurament d’aquest recurs.

Per totes les raons exposades, el dijous 25 de novembre del 2021 es va celebrar la primera jornada d’Edificació 4.0 del CAATEEB amb el títol d’Edificis que parlen als usuaris. L’obertura de la jornada va anar a càrrec de Rafael Capdevila, membre de la Junta de Govern del CAATEEB i cap de projecte del congrés European BIM Summit (EBS), que va posar l’accent a com van arribant els avenços tecnològics al sector de la construcció, gràcies a què tota la societat està experimentant un procés de digitalització.

El primer ponent va ser Alejandro Payán, doctor arquitecte tècnic i membre del gabinet tècnic del CGATE, que a la seva intervenció va fer un repàs general del que significa “la sensorització i el monitoratge” al sector de l’edificació, anant des de la justificació de la seva necessitat cap a l’exposició d’aplicacions actuals.

“El que no es mesura no es pot millorar”

Peter F. Drucker

La sensorització i el monitoratge d’Alejandro Payán

La jornada va continuar amb la intervenció de Diego Rodríguez, director tècnic de l’empresa Thermochip, el qual va presentar la solució Thermochip Smart Facade, concepte encara en procés de desenvolupament i mitjançant el qual extreuen valor afegit de la digitalització i monitorització de tot el procés d’edificació. Així, mitjançant una comunicació contínua amb els agents implicats i el suport a les tecnologies BIM, poden assegurar un resultat de la màxima qualitat, amb preus de mercat i amb una reducció molt considerable de l’impacte ambiental.

Per últim, vam comptar amb la participació de Licinio Alfaro, arquitecte tècnic, arquitecte i cap del departament de Construcció Sostenible de l’ITeC. Alfaro va fer una ponència molt adreçada a trencar barreres dels tècnics del sector de la construcció pel que fa a introduir-se al món de la sonorització i el monitoratge, fent contínues referències a la legislació actual i a la necessitat de la digitalització urgent del sector. A la cloenda de la jornada els ponents van aportar la seva visió més personal sobre si assolirem o no aquest gran repte que tenim al davant.

“Quan diem que els edificis ‘han de parlar’ és perquè encara no ho estan fent”.

Licinio Alfaro

Edificació 4.0. Fabricació d’edificis

La industrialització ha estat uns dels paradigmes més ràpidament adoptats al món de la construcció gràcies als seus grans i ràpids beneficis. La reducció de costos, la reducció de l’impacte ambiental i la qualitat del resultat final són els tres pilars principals d’aquest nou mètode de construir edificis. Si bé ja s’estan construint edificis de manera deslocalitzada en entorns controlats i amb noves eines, les possibilitats que obre aquesta opció són infinites. Amb la jornada Fabricació d’edificis celebrada el dijous 17 de gener de 2022, s’ha volgut donar una visió tant del que podrà arribar al sector, com del que ja s’està fent actualment.

L’obertura de la jornada va anar a càrrec Jordi Marrot, director de l’Àrea Tècnica del CAATEEB, que va aportar la seva visió de la situació actual del sector de l’edificació i va justificar perquè aquesta onada d’industrialització, que no és la primera, és diferent de les anteriors. La primera ponència va ser impartida per Salvador Giró, president de l’Asociación Española de Robótica y Automatización (AER Automation). Giró va introduir el sector de la robòtica al públic no especialista, explicant conceptes com les categories de robots, i aportant tot un seguit d’aplicacions que, tot i que la majoria encara no han arribat al mercat generalista, podrien significar grans revolucions a la construcció.

La jornada va continuar amb la presentació de Joaquín Vázquez, tècnic comercial de l’empresa Thermochip Housing, el qual va presentar els sistemes constructius que ofereixen remarcant la importància de les certificacions de terceres entitats de confiança. Cal destacar també que Thermochip va gestionar una altra jornada tècnica temàtica al voltant de la seva solució i que incloïa fins i tot una visita a obra. La següent ponència va anar a càrrec de Peter Esselens, CEO de Soudal España, que va compartir amb el públic assistent totes les solucions que ofereixen, molt importants per poder arribar a estàndards Passivhaus. Esselens va aportar també un exemple pràctic en habitatges VPO, en el qual es pretenia assolir les exigències d’aquest estàndard de construcció passiva, l’anomenat projecte Garralda.

A continuació, va ser el torn de la patrocinadora principal de la jornada, l’empresa Constructora del Cardoner a la qual tornem a agrair la seva confiança. Van compartir amb els tècnics l’experiència de proposar un sistema CLT prefabricat de fusta en un concurs públic de construcció d’habitatges. De la mà del seu arquitecte col·laborador, Cristian Vivas, vam conèixer tots els detalls d’aquest sistema constructiu tan de moda actualment.

“Si agaféssim un operari de la construcció de l’antiga Roma i el  traslladéssim a una obra actual, encara trobaria eines conegudes”.

Jordi Marrot

Render interior d’espai construït amb CLT / Cristian Vivas, Constructora del Cardoner

A la penúltima ponència de la jornada, Antonio Batlle va fer un repàs tot resseguint el procés de construcció de l’edifici Sócrates, un edifici singular que és una referència del que signifiquen els principis de l’economia circular aplicats a la construcció d’edificis. Finalment, Eloi Tarrés, fundador d’Evowall, va compartir amb nosaltres el procés de desenvolupament de la solució constructiva que ofereix la seva empresa. Aquesta solució va quelcom més enllà del que seria un producte comercial, arrelant amb els valors i visió de vida dels seus desenvolupadors.

“El segellat deficient de 2 cm2 del contorn d’una finestra pot repercutir en una baixada de prestacions del 50%”.

Peter Esselens

Conclusions

Les jornades tècniques representen un dels principals models de transferència de coneixement que un col·legi pot fer cap als seus membres. En ser al bell mig dels sectors professionals, estan en contacte permanent amb representants d’entitats públiques i privades, així com amb els seus propis membres.

En el món en constant evolució en el qual vivim, és ben clar que el que avui dia sembla una evolució (per exemple, jornades tècniques en plataformes digitals), l’endemà ja semblarà una resta arqueològica. L’evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) anirà fent evolucionar els models de transferència de coneixements, i els nostres col·legiats i col·legiades són el principal motor d’aquest canvi.

Des del CAATEEB continuarem treballant per oferir continguts de qualitat, amb valor afegit i accessibles per a tots els tècnics del sector. No dubteu en demanar tot el que necessiteu perquè, recordeu, el Col·legi és vostre.

No es pot millorar en que no es controla,
no es pot controlar el que no es mesura,
no es pot mesurar el que no es defineix

Patrocinador de les jornades “Edificació 4.0”

Col·labora:

Autoria de l’article

Iván Molina

Arquitecte tècnic col·legiat 15.131 Més articles

Deixa un comentari